ano


a·nó

png pnb
1:
ginagamit sa pangungusap na nagtatanong hinggil sa identidad, kalikasan, katangian, at kahalagahan ng isang bagay : ANÓT, ÚNSA
2:
ginagamit sa pagpapahayag ng di-tiyak, hal “Walang ano-ano umulan.”; “Inano mo siya?”; “Kaano-ano mo siya?” : ANÓT, ÚNSA
3:
katumbas ng “kuwan” kapag hindi masabi ang nais tukuyin o ipahayag, hal “Si ano ang bumaril.”; “Bumili ka ng ano” : ANÓT, ÚNSA

-á·no

pnl |[ Esp ]
:
pambuo ng pangngalan hinggil sa kinabibilángan o sa pinanggalingan, -á·na kung babae, hal probinsiyano, probinsiyana.

a·no-a·pá

pnb |[ ST ]

a·no·bi·íng

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng kilaláng punongkahoy.

a·no·bíng

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng punongkahoy : ANOBLÍNG

a·no·blíng

png |Bot |[ ST ]

á·nod

png
1:
[ST] pag-agos ng tubig
2:
pagsáma sa agos ng tubig : ÁTONG2, DALÁHAY
3:
mga kargamento at sirâng bahagi ng bapor na nakalutang sa tubig.

anode (á·nod)

png |Ele |[ Ing ]
1:
electrode na may positibong karga : ÁNODÓ
2:
terminal na pinanggagalingan ng koryenteng dumadaloy sa isang kasangkapan : ÁNODÓ

a·no·dí·na

png |i·a·no·dína, mag-a·no·dí·na |[ Esp anodinar ]
:
gumamit o gamitan ng anodíno.

a·no·dí·no

pnr |Med |[ Esp ]
1:
nakawawala ng kirot : ANODYNE
2:
nakagagaan sa pakiramdam : ANODYNE

á·no·dó

png |Ele |[ Esp ]

anodyne (á·no·dáyn)

png pnr |[ Ing ]

anoesis (a·no·wí·sis)

png |Sik |[ Ing ]
:
kamalayang may pandamá subalit walang pag-iisip.

a·nók

pnr |[ War ]
:
mahusay ang pagkakaluto o ganap na naluto.

a·no·má

png |Zoo |[ ST ]
:
maliliit na pukyot na gumagawâ ng mainam na pulut.

a·nó·ma·ló

pnr |[ Esp ]
:
may katiwalian ; may kabulukan.

anomaly (a·nóm·a·lí)

png |[ Ing ]

a·no·mal·yá

png |[ Esp anomaliá ]
2:
Asn distansiyang anggular ng planeta o satelayt mula sa hulí nitóng perihelion o perigee ; sinusukat sa degree : ANOMALY

a·no·má·na

pnd |a·no·ma·ná·hin, mag-a·no·má·na |[ ST ]
:
mag-asikaso o mag-ukol ng pansin.

anomie (á·no·mí)

png |Sos |[ Ing ]
1:
kawalan ng katatagang panlipunan bunga ng pagbagsak ng mga pamantayan at halagahan
2:
personal na himagsik o kawalang katiyakan bunga ng pagkawala ng layunin o mga mithiin sa búhay.

a·nó·nang

png |Bot |[ Bik Ilk Mag Mrw Seb Tag ]
:
palumpong (Annona reticulata ) na nakakain ang bunga : ÁNAT2, ANÓNAS, BULLOCK’S HEART, CUSTARD APPLE, NÁNAS, SARIKÁYA

a·no·ná·ngin

png |Bot |[ Ilk ]

a·nó·nas

png |Bot |[ Kap Pan Tag ]

a·nó·ni·má

pnr |[ Esp ]
1:
walang lagda o walang pirma : ANONYMOUS
2:
hindi kilalá o hindi alam ang may-akda : ANONYMOUS

a·nó·not

png |Bot |[ Iva ]

a·nó·not ti·bá·buy

png |Bot |[ Pan ]

anonymous (a·nó·ni·mús)

pnr |[ Ing ]

anopheles (a·nó·fi·líz)

png |Zoo |[ Ing ]
:
lamok ng genus Anopheles na kinabibilangan ng espesye na nagdadalá ng malarya.

anorexia (a·no·rék·sya)

png |[ Ing ]
1:
Med kakulangan o kawalan ng gánang kumain
2:
Sik sakít ng mga dalaga na may pagnanasàng pumayat o gumanda ang hubog ng katawan sa pamamagitan ng hindi pagkaín.

a·nor·mál

png |[ Esp ]

a·nós

pnr
1:
[ST] amóy pinausukan
2:
sunóg, tulad ng sunóg na pagkaluto sa kanin.

á·nos

png
1:
Bot uri ng kawayang payat at ginagamit na tulos sa palaisdaan
2:

anosmia (a·nóz·mi·á)

png |Med |[ Ing ]
:
kawalan ng pang-amoy.

a·nót

png |Bot |[ Seb ]
:
uri ng palumpong.

a·nót

pnr
:
varyant ng panót.

a·nót

pnb |[ ST ]

a·no·tá

pnd |a·no·ta·hán, a·no·ta·hín, mag-a·no·tá |[ Esp anotar ]
:
magbigay ng paliwanag o komentaryo.

a·no·tá·do

pnr |[ Esp anotar+ado ]
:
may paliwanag o komentaryo ; may nakasulat na pansin o puná.

a·no·ta·dór

png |[ Esp ]

a·no·tas·yón

png |[ Esp anotación ]

a·nót di

pnb |[ ST ]
:
bakit hindi.

a·nó·va

png |Mat |[ Ing analysis of variance ]
:
metodolohiyang pang-estadistika sa pagsusuri ng variance.

anoxia (a·nók·si·á)

png |Med |[ Ing ]
:
kawalan o kakulangan ng oxygen sa mga tisyu ; talamak na hypoxia na sanhi ng pisikal at mental na pagkakasakít.