apostrope


a·pós·tro·pé

png |[ Esp apóstrofe ]
1:
Lit pagtawag sa isang tao na wala sa tagpo o patáy na ; o ang pagbibigay ng katangiang pantao sa kinakausap na bagay o bahagi ng kalikasan : PANAWÁGAN2
2: