kudlit


kud·lít

png
1:
[Seb Tag] gálos
2:
Gra bantas na tíla kuwit upang marka-han ang pagkawala ng isang titik : apóstropé2, korlít1 var tuldík