aral


á·ral

png
1:
pag-a·á·ral pag-iisip upang matutuhan o maláman ang isang bagay : LÁGGAY, STUDY1, TUÓN4 — pnd i·á·ral, i·pa·ngá·ral, mag-á·ral
2:
kabutihang mapupulot o matututuhan : LÁGGAY, LEKSIYON1, SURSÚRO
3:
pag-a·á·ral pagpasok sa paaralan upang matuto : STUDY1
4:
pa·nga·ngá·ral pagdudulot ng dapat isaisip ng iba sa pamamagitan ng pabigkas at pasulát na pangungusap, hal sermon.

a·ra·lín

png |[ aral+in ]
:
paksa ng pag-aaral o bagay na dapat pag-aralan : LEKSIYÓN2 Cf PAKSÂNG-ARALÍN, TAKDÂNG-ARALÍN