tuon


tu·ón

png
1:
mag-ukol ng konsentrado o espesyal na pagtanaw o pagsusuri sa isang bagay
2:
[Tag] diín1
3:
4:
[Hil Seb] áral1 o pag-aáral.

tú·on

png |[ ST ]
1:
pagsasáma-sáma ayon sa sukat
2:
sandigan o salalayan ng katunayan
3:
pinagmulan o pinagkukuhanan ng isang bagay
4:
[Ilk] pátong2
5:
[War] sáing5

tu·óng

png
:
bilóg na kahoy o metal na sisidlan ng tubig var taóng, tuung Cf BALDÉ, TIMBÂ