aris


a·rís

pnr |[ Bik ]

a·ri·sa·ngá·sang

png |[ Ilk ]

a·ris·gá

pnd |a·ris·ga·hín, mag-a·ris· gá |[ Esp arriesgar ]

a·ris·gó

pnr |[ Pan ]

a·ri·sò

png |[ ST ]
:
paghanga sa isang tao o bagay : ARÍYA1

a·ris·to·krás·ya

png |Pol |[ Esp aristocracia ]
1:
pinakamataas na uring panlipunan ; o ang uring naghahari sa isang lipunan
2:
pamahalaan na pinamumunuan ng pribilehiyadong pangkat ; o ang estadong pinamamahalaan sa ganitong paraan.

a·ris·to·krát

png |[ Ing aristocrat ]

a·ris·tó·kra·tá

png |[ Esp aristocrata ]
:
miyembro ng aristokrasya : ARISTOKRÁT

a·ris·to·krá·ti·ká

pnr |[ Esp aristocrática ]
1:
may kaugnayan sa aristokrasya
2:
bantog sa tíkas o pag-uugali, a·ris·to·krá·ti·kó kung laláki.

A·ris·tó·te·lés

png |Kas |[ Esp ]
:
pilosopo at siyentistang Greek, disipulo ni Plato at isa sa pinakamaimpluwensiya sa kaisipang Kanluranin (384 BC –322 BC ) : ARISTOTLE

Aristotelic (a·rís·to·té·lik)

png |[ Ing ]

A·rís·to·te·li·kó

png |[ Esp Aristotelico ]
:
may kinalaman kay Aristoteles o sa kaniyang pilosopiya : ARISTOTELIC

Aristotle (a·rís·to·tél)

png |Kas |[ Ing ]