awtoridad


áw·to·ri·dád

png |[ Esp autoridad ]
2:
tao o lupong may kapangyarihang pampolitika, administratibo, at katulad : AUTHORITY, MÁNDO2
3:
tao na dalubhasa sa anumang karunungan : AUTHORITY
4:
kinikilálang mahusay na sanggunian : AUTHORITY
5:
Bat bigat ng ebidensiya : AUTHORITY