maykapangyarihan


may·ka·páng·ya·rí·han

png |[ may+ka+pang+yari+han ]
1:
lakas o karapatang magpataw ng pagpapasunod : ÁWTORIDÁD1, KAGAMHÁNAN1, KAYUPAYÁN
2:
tao o pangkat ng mga tao na may kapangyarihang pampolitika o administratibo : ÁWTORIDÁD1, KAGAM-HÁNAN1, KAYUPAYÁN
3:
impluwensiyang nakapaloob sa isang opinyon dahil sa kinikilálang kaalaman o kahusayan ; ang impluwensiyang ito na nakasaad sa isang aklat, at katulad o tao na may opinyong kinikilála at tinatanggap dahil sa kahusayan sa isang larang : ÁWTORIDÁD1, KAGAMHÁNAN1, KAYUPAYÁN