ayos


a·yós

pnr
1:
mabuti ang salansan o pagkagawâ : TUHÁY
2:
nása mabuting katayuan : TUHÁY

á·yos

png |ka·a·yu·sán
1:
paraan ng paghúsay ng pagsasalansan, pag-uugnay, o pagsusunod-sunod ng mga sangkap o bahagi ng isang bagay, o ng mga magkakauring bagay : ARRANGEMENT, ORDER2, SALÉSE
3:
[ST] pagpapatalas ng talim — pnr a·yós. — pnd i·sa·á·yos, mag-á·yos, u·má·yos