bagaman


ba·ga·mán

pnt |[ baga+man ]
:
maganáp man ; katagang nagpapasubali sa bagay na naipahayag na, karaniwang sinasamahan ng dinaglat na at upang maging bagama’t : BIKSÂ, BISTÁMAN, DAWÂ, KAHINYÂ, KAHINYAMÁN, KÁHIT, MASKÍ