bagang


ba·gáng

png |Ana
:
mga ngiping nása panulukan ng gilagid na malaki kaysa mga nása gitna at siyang ginagamit na pandurog ng kinakain : BAG-ÁNG1, MOLAR

bag-áng

png
1:
Ana [Hil ST] bagáng
2:
[ST] dalawang tao na magkasundo o dalawang bagay na mahusay ang pagkakalapat, gaya sa sinasabing “kabag-ang” o “magkabag-ang.”

ba·gáng

pnd |[ Hil ]
:
initin ang tubig, pagkain, at mga katulad.

bá·gang

png |Zoo |[ War ]

ba·gá·ngan

png
1:
[Hil] malakíng lutuan
2:
Zoo [Hil] kulisap na mahilig kumain ng niyog
3:
Zoo [Seb] bitílya.