bahal


ba·hál

png |[ War ]

ba·ha·là

pnd |i·ka·ba·ha·là, ma·ba· ha·là
:
maligalig ang isip.

ba·ha·là

png
1:
salitang-ugat ng pamamahalà
2:
responsabilidad o pananagutan
3:
taong responsable
4:
karaniwang dinudugtungan ng na at nagpapahiwatig ng pagtanggap sa maaaring mangyari ; mangyari na ang mangyayari
5:
Mat [ST] sam·ba· ha·là sandaang milyon.

ba·ha·lí·na

png |[ War ]
:
tubâ na nilagyan ng barok, pinatanda, at mga dalawang araw na kayâ mapait-pait at maasim-asim ang lasa : BAHÁL