bahin


ba·hín

png
1:
bigla at malakas na paglabas ng hangin sa ilong : ATSÍ2, ATSÍNG, BAÉNG, BÁSIS, BÂ-HON, HATSÍNG, NAGÁBBAN, NASNÀ var báhin2, bahíng
2:
[War] pítak1

bá·hin

png
1:
[Hil Seb] pítak1
2:
[ST] varyant ng bahín.

bá·hin-bá·hin

pnr |[ ST ]
:
walang balakid o paghihirap.

ba·híng

png
:
varyant ng bahín.