bais


bá·is

pnr |[ ST ]

bá·is

png
1:
2:
Zoo [Seb] palós.

ba·i·sá

png |[ ST ]
:
kamalig para sa áning butil.

ba·i·sán

png
:
relasyon o ugnayan ng mga magulang ng nobya at nobyo ; magbaláe.

ba·i·sì

png
:
tagtuyót var bisì

ba·i·sít

png |Bot
:
katangian ng punongkahoy na matigas ang punò at mga sanga, at may lihang paayon sa kahabaan.