palos


pa·lós

png |Zoo
:
isdang-tabang (family Anguillidae ), kahawig ng igat, may maliliit na kaliskis at may palikpik sa likod hanggang buntot : BABAÁG, BÁIS, BURURÁWIN, FRESHWATER EEL, ÍROP, KASÍLI2

pá·lo-sán·to

png |Bot |[ Esp ]
2:
punongkahoy (Triplaris cumingia-na ) na salítan ang biluhaba at mala-pad na dahon, at may bulaklak na puláng mapusyaw, katutubò sa tropikong America.

pa·ló·say

pnd |mag·pa·ló·say, pa·lo·sá·yin |[ ST ]
:
pabayaan ang babae na nakalugay ang buhok.

pa·lós-bu·há·ngin

png |Zoo
:
isdang tíla maliit na palos (family Congridae, subfamily Heterocongrinae ), maliit ang bibig, pabilog ang ulo at katawan, at nakatirá nang pangkat-pangkat sa mabuhanging pook : GARDEN EEL, ÓBUD, PÁLO4

pa·lo·sé·bo

png |[ Esp palo+cebo ]
:
uri ng laro na inaakyat ng kalahok ang tagdang kawayan na madulas dahil kinulapulan ng mantika at may nakalaang gantimpala sa tuktok var palusébo