balanggot


ba·lang·gót

png |[ ST War ]
1:
Bot halámang tubig (Scirpus grossus ) na may hiblang nagagamit sa paglála ng banig at sombrero : BALÍW2, BANGKUWÁNG, BARÉW, HAMÁK1, IKÁMEN, IKAMÉN2, PÚTOK, TIKÍW
2:
sombrerong yarì sa himaymay nitó : BANGKUWÁNG
3:
banig na yarì dito.