balok


bá·lok

png |[ ST ]
1:
Bot Zoo malambot, manipis, at panloob na balát ng itlog o bungangkahoy : BALAMBÁN, BÁRIK3, TÚNIKÁ4
2:
uri ng kasuotan na yarì sa balát ng mga ilahas na punongkahoy
3:
uri ng makapal na lubid na ginagamit sa sasakyang-dagat.

bá·lok

png |Bot |[ Tag ]
:
baní 2.

bá·lok

pnd |ba·lú·kin, i·bá·lok, mag·bá·lok
:
hilahin ang sasakyang-dagat upang ibunsod palayô sa pampang.

ba·ló·kas

png |[ ST ]
:
pagkawala sa pagkakatalì o pagkakasabit sa sanga ng punongkahoy.

ba·ló·kay

png |[ ST ]
:
pagtatalì sa kabuuan.

ba·lo·kay·káy

png |[ ST ]
:
pagbubuhol sa talì nang hindi pantay-pantay.

ba·lók-ba·lók

png |Bot
1:
[Dum] tuwí

ba·lók·ba·lók

png |Bot

bá·lok-bá·lok

png |Bot |[ Tag Bik ]
:
baní 2.

ba·lók-ba·lu·kán

png |[ ST ]
:
prutas na bahagyang natalupan.

ba·lo·kí

png |[ ST ]
1:
nabaluktot na pakò : BAKLOKIKÍ
2:
Ntk pagbabaling-baling ng unahan ng bangka hábang naglalayag.

ba·lo·ki·kí

png |[ ST ]
:
pakò na nabaluktot ngunit hindi gaanong balokí.

ba·lo·kis·kís

png |[ ST ]
:
pagtayô ng mga buhok o balahibo dahil sa takot o sa lamig.

ba·lo·kit·kít

pnd |ba·lo·kit·ki·tín, bu·ma·lo·kit·kít, mag·ba·lo·kit·kít |[ ST ]
:
suriin ; busisiin.

ba·lok·wí

pnd |ba·lok·wi·hín, bu·ma·lok·wí, i·ba·lok·wí, mag· ba·lok·wí |[ ST ]
:
baluktutin ang dulo ng pakò.