balos


ba·lós

pnd |ba·lu·sín, bu·ma·lós, mag·ba·lós |[ ST ]
:
sundan ang isang tao hábang pinapalò.

bá·los

png
1:
[ST] bagay na tinagusan mula sa isang panig túngo sa kabila tulad sa pamamagitan ng punyal var baós
2:
[Hil Seb War] gantí1