ganti


gan·tí

png |[ Kap Tag ]
1:
kapalit o katumbas ng ibinigay : ÁBLAS, BALÉS1, BÁLOS2, BÁYAD2, BÍSIN
3:
higantí — pnd gan·ti·hán, gu·man·tí, i·gan·tí.

gan·tim·pá·gal

png |[ gantí+na+pagal ]
:
halagang ibinabayad sa pagpapagod na ginawâ ng kapuwa Cf ÚPA, BÁYAD

gan·tim·pa·là

png |[ gantí+na+palà ]
:
anumang ipinagkaloob o tinanggap bílang kapalit ng mahusay na pagli-lingkod, kanais-nais na katangian, paghihirap, at iba pa : PREMIUM4, PRÉMYO, PRIZE, REMUNERASYÓN2, REMUNERATION, REWARD1 Cf PABUYÀ

gan·tíng

png |[ ST ]
:
timbangan na may mababang braso.

gan·tíng-lo·ób

png |[ gantí+na loob ]
:
pagkilála ng utang-na-loob.

gan·tíng-mat·wíd

png |[ gantí+na ma+tuwíd ]
:
tugon sa nagbibigay ng katwiran o pagtatanggol sa isang pagtatálo Cf PAKLÎ

gan·tíng-pa·rá·tang

png |[ gantí+na parátang ]
:
bintang ng nasasakdal laban sa nagsakdal sa kaniya.

gan·tíng-pa·rú·sa

png |[ gantí+na parúsa ]

gan·tíng-sa·lá·kay

png |Mil |[ gantí+na salákay ]
:
paglusob bílang ganti sa ginawâng pagsalakay sa isang tao, hukbo, at iba pa.