banal


ba·nál

png pnr
1:
hindi nagkakasála sa isip, sa salita, at sa gawâ : BALÁAN, BENDÍTA, BIRÍLHON, HOLY, PÍNTAL, PÚNTAL, SACRED, SAGRÁDO Cf DEBÓTO, SÁNTO
2:
nakalaan sa pagsamba o itinangi para sambahin : BALÁAN, BENDÍTA, BIRÍLHON, HOLY, PÍNTAL, PÚNTAL, SACRED, SAGRÁDO

bá·nal

png |[ ST ]
1:
pagkabalì ng butó
2:
bigat ng limang onsa.

ba·na·la·tá

png |[ ST ]
:
kasunduan ng mga nagmamahalan na huwag kumain o sirain ang anumang bagay, o kayâ’y huwag umalis sa bahay hanggang sa muli silang magkíta.

ba·ná·law

png |Bot
:
punongkahoy na tumataas nang hanggang 10 m at nalalatagan ng maliliit at kulay kapeng kaliskis ang dahon at maliliit na sanga.

ba·nál-ba·ná·lan

pnr |[ ST ]
:
ipókritó o ipókritá.

Ba·nál na Es·pi·ri·tú

png
:
sa Kristiyanismo, ang ikatlong persona sa Trinidad at sinasagisag ng kalapati : ESPÍRITÚ SÁNTO, HOLY GHOST, HOLY SPIRIT, PARACLETE