banda


ban·dá

pnb
1:
sa dako ; sa gawî : DÁPIT
2:
malapit sa ; túngo sa : DÁPIT

bán·da

png |[ Esp ]
1:
Mus pangkat ng musikero : BAND1
2:
pangkat ng tao, hayop, at iba pa : BAND1
3:
organisadong pangkat ng mga taong may iisang layunin : BAND1
4:
makitid at malapad-lapad na pandekorasyong sintas o laso na isinusuot nang paalampay sa balikat o paikot sa baywang : BAND1, GÁRIT, KÍBAT, PRANHA2

bandage (bán·didz)

png |[ Ing ]

ban·da·há·li

png |[ ST ]
1:
punòng katiwala
2:
tagapangalaga o tagapamahala ng tahanan Cf MAYORDÓMO

ban·da·lâ

png |[ Kap ]
:
malaki at salá-saláng sisidlan na may hawakan.

ban·dá·la

pnd |ban·da·lá·han, i·ban·dá·la, mag·ban·dá·la |[ ST ]
1:
ibuhos o itapon nang malakas
2:
bumili o humanap ng mabibili.

ban·da·lís·mo

png |[ Esp vandalismo ]
:
sadya at malisyosong pagsirà ng ari-arian : PANINIRÀ1, VANDALISM

bán·da·ló

png |[ Esp vándalo ]
:
tao na nagwawasak ng mahalagang bagay : VÁNDAL

Bán·da·ló

png |Ant |[ Esp vándalo ]
:
tao na kabílang sa lahing Aleman na nanalasa sa Gaul at España noong ikalimang siglo AD : VÁNDAL

ban·dá·na

png |parisukat, tatsulok o mahabà at makitid na tela na inilalagay sa leeg, sa balikat o itinatalì sa ulo bílang pananggalang sa init at lamig o bílang palamuti |[ Ing ]
:
ALIDUNGDÓNG, SCARF.

ban·dáy

png