bangsi


bang·sî

png
1:
maliit na túbo na ginagamit pansipsip ng likido : BÁNSOK, HALUSÁN, ISTRÓ, KULÍSEP, SALUBÁSIB, STRAW, TARÚTOT
2:
Mus plawta na gawâ sa dayami
3:
Zoo ísdanláwin var bansî

báng·si

png |Zoo |[ Seb ]

báng·sik

png |[ Agt ]
:
varyant ng bánghik.