balang


ba·láng

pnr |pa·ba·láng
:
hindi maayos.

bá·lang

png |Zoo
1:
[ST] kulisap na kawangis ng tipaklong na mabilis dumami at pumipinsala sa mga pananim na tulad ng palay, mais, at katulad : BÁNGSI, BARÓNGOY1, BINGKÍ, DÚDON, DÚLON, DÚRO3, DÚRON, ÉLIW, KAMÁGAY, LANGGÓSTA, LOCUST1, LULÓN, SILÍW2

bá·lang

pnh |[ bála+ng ]

Ba·la·ngà

png |Heg
:
kabesera ng Bataan.

ba·la·ngâ

png |[ Kap ST ]
:
palayok na mababà at may maluwang na bunganga : SAYÁP Cf BANGÂ, KALAMBÂ

ba·la·ngâ

ptk |[ ST ]
:
díto o doón.

Ba·la·ngád

png |Ant
:

bá·lang-a·más

png |[ ST ]
:
gintong nakatahi sa telang cotton Cf AMÁS, DALIAMÁS

ba·lá·ngan

png |Zoo |[ ST ]
:
hayop na may batik ang balát.

ba·la·ngá·nan

png |Bot |[ Bis ]

bá·lang-á·raw

pnb |[ ST ]
:
sa dáratíng na panahon.

ba·lá·ngas

png
1:
Med [Seb] galís áso
2:
Bot [Ilk] bitángol.

ba·la·ngáw

png |Mtr |[ Bik Hil ST ]

Ba·la·ngáw

png
1:
Ant pangkating etniko na matatagpuan sa pusod ng Mountain Province, lalo na sa bayan ng Natonin : BALANGÁD, BALÍWEN, BÓNTOK1
2:
Lgw wika ng naturang pangkatin.

ba·lá·nga·wán

png |[ ST ]
1:
bigas na nangingitim dahil sa pagkabasâ
2:
kapag maraming bahaghari ang langit.

ba·la·ngáy

png |Pol |[ ST ]
1:
pangkat ng mga tao sa isang pook
2:
kasapi sa naturang pangkat

ba·lá·ngay

png |[ ST ]
1:
Ntk malaking bangka na ginamit sa pagtawid ng karagatan ng mga sinaunang Filipino : BARANGAY1
2:
Isp backstroke sa paglangoy.

ba·láng-ba·láng

png |[ ST ]
1:
2:
bagay na may pintang iba’t ibang kulay
3:
bakod na hindi maayos ang pagkakagawâ.

bá·lang-bá·lang

pnr
:
paisa-isa o mangilan-ngilan, karaniwang hinggil sa húling isda sa lambat.

ba·lang·báng

png |[ ST ]
1:
walang habas na pagpalò

ba·láng·da·yá

png |[ ST ]

ba·lá·ngeg

png |Bot |[ Ilk ]

ba·la·ngét

png |[ Pan ]

ba·lang·gót

png |[ ST War ]
1:
Bot halámang tubig (Scirpus grossus ) na may hiblang nagagamit sa paglála ng banig at sombrero : BALÍW2, BANGKUWÁNG, BARÉW, HAMÁK1, IKÁMEN, IKAMÉN2, PÚTOK, TIKÍW
2:
sombrerong yarì sa himaymay nitó : BANGKUWÁNG
3:
banig na yarì dito.

ba·lang·háy

png |Mil
:
yunit ng mga sundalo, karaniwang binubuo ng tatlo o mahigit na pulutong : KOM-PANYÁ3

ba·láng·hoy

png |Bot |[ Seb ]

ba·lang·hú·tan

png |Zoo |[ Seb ]

ba·la·ngí·bang

png

ba·la·ngí·bog

pnd |[ Bik ]
:
ipatalastás ; ipáhayag.

ba·la·ngí·ngi

png |Med |[ Kap ]

ba·lá·ngi·táw

png |Zoo |[ Seb ]
:
reptil (genus alligator, family Aliigatoridae, order Crocodylia ) na kahawig ng buwaya ngunit may mas malapad at maikling ulo, katutubo sa America at China : ALLIGATOR, KAÍMAN

ba·lang·kád

png |Agr
1:
hindi pantay o palukso-luksong pag-aararo
2:
pook sa linang na naluksuhan o hindi nasudsod ng araro.

ba·lang·kan·tís

png |[ Ilk ]

ba·lang·kás

png |[ Kap Pan Tag ]
1:
ang pagkakaayos at pagkakaugnay ng mga bahagi o sangkap ng isang bagay na masalimuot : ARMASÓN, BALÁYAN1, BASKÁG1, ÉSTRUKTÚRA, FRAMEWORK2, KAYARIÁN2, PÁTKA, STRUCTURE, TAGBÁYON
2:
pag·ba· ba·lang·kás paraan ng pagkakabuo ng isang kapisanan, bahay, o mákiná : ARMADÚRA2, FRAME6 Cf DISÉNYO2
3:
Ark [ST] ang bubungan ng bahay kapag wala itong takip o atip.

ba·lang·kát

png
1:
[Ilk Kap Pan ST] sapi sa bagay na baság o balî : BANGKÁT3
2:
Med piraso ng kahoy na ginagamit bílang pansalalay sa nabalìng butó
3:
salá-saláng kaing na sisidlan ng dalandan, sinigwelas, mangga, at iba pang bungangkahoy

ba·láng·kat

png |[ ST ]
:
basket ng mga kawayang hinati at itinalì nang may mga puwang upang gamiting sisidlan ng prutas.

ba·lang·ka·wí·tan

png |Zoo
:
ibon (family Scolopacidae genus Numenius ) mahilig sa dalampasigan at batík-batík ang balahibo, kapansin-pansin ang mahabà at kumukurbang tuka : CURLEW

ba·láng·kay

pnr |[ Mrw ]

ba·lang·ku·rì

png |Bot
:
punongkahoy (Hymenodictyon excelsum ) na karaniwang 12 m ang taas.

ba·láng·ma·ná

pnb |[ ST ]
:
anuman, kung anuman ang mangyari.

ba·láng-na

png |[ ST ]
:
anumang bagay.

ba·lá·ngo·lá

png |[ ST ]
:
buslo na yarì sa kahoy.

ba·lá·ngon

png |Bot
:
halámang tubig na kahawig ng kamote.

ba·lang·táy

png |[ ST ]
:
bagay na nahulog mula sa kinapapatungan.

ba·la·ngú·bang

png |Zoo |[ ST ]
1:
uri ng ibon na kumakain ng bubuyog o pukyot
2:
[Pan] uwáng1

ba·la·ngú·la

png |Mus
:
kanasta na gawâ sa kahoy.

ba·la·ngú·lan

png |[ ST ]
1:
kulay dugông bahid sa langit
2:
malakíng plato.