banna


Bán·na

png |Lit |[ Kal ]
:
bayani ng epikong-bayang Ullalim, anak nina Dulliyaw at Dinanaw.

ban·nág

png |Heo |[ Iba ]

ban·na·gáw

png |Zoo |[ Ilk ]

ban·na·sák

png |Zoo |[ Ilk ]
:
buteteng may dalawang paa.

ban·ná·wag

png |[ Ilk ]