barahan


ba·rá·han

png |Ntk |[ bara+han ]

ba·rá·hang-kas·tí·la

png |[ Esp baraja+ng castilla ]

ba·rá·hang-ta·gá·log

png |[ baraja+ng Tagalog ]
:
manghal ng baraha na may mga set ng bastos, kopas, oros, at espada : BARÁHANG KASTÍLA