baskag


bas·kág

png
2:
pagkakabit ng baskagan : BASTÁGAN, BASTIDÓR1

bas·ka·gán

png
1:
dalawang tuwid na dulo ng kawayang pinagkakabitan ng sakag
2:
anumang patigas ng basket, bilao, at katulad.