balangkas


ba·lang·kás

png |[ Kap Pan Tag ]
1:
ang pagkakaayos at pagkakaugnay ng mga bahagi o sangkap ng isang bagay na masalimuot : ARMASÓN, BALÁYAN1, BASKÁG1, ÉSTRUKTÚRA, FRAMEWORK2, KAYARIÁN2, PÁTKA, STRUCTURE, TAGBÁYON
2:
pag·ba· ba·lang·kás paraan ng pagkakabuo ng isang kapisanan, bahay, o mákiná : ARMADÚRA2, FRAME6 Cf DISÉNYO2
3:
Ark [ST] ang bubungan ng bahay kapag wala itong takip o atip.