bayawak


ba·yá·wak

png |Zoo
:
alinmang sa malalaking reptil (Varanus salvator ) na kaanak ng butikî : BANYÁS2, BARÁK2, GOTÔ, IBÍD, MANGÉLONG, MONITOR LIZARD, PILÁOS, TILÁY2 var biyawak Cf BAYAGBÁG