ibid


i·bíd

png |Zoo |[ Akl Hil Seb War ]

í·bid

daglat |[ Ing Lat ibidem “mula sa iisang pook” ]
:
mula sa katulad na sanggunian, ginagamit upang makatipid sa espasyo sa mga sanggunian ng isang siniping akda na nabanggit na sa naunang sanggunian.