biag


bi·ág

png |[ Ilk ]
:
búhay1 var biyág

Bi·ág ni Lam-áng

png |Lit |[ Ilk ]
:
epikong-bayan ng mga Ilokano hinggil sa búhay at pakikipagsapalaran ni Lam-ang.