buhaybú·hay

png |[ Bik Seb Tag ]
1:
panahong itinatagal at paglagi ng tao, hayop, o bagay mula sa simula hanggang sa matapos : BIÁG, BIDA3, BILÁY, BUYÉ, EKSISTÉNSIYÁ1, KABUHÌ2, KINABUHÌ, LIFE
2:
íral o pag-iral : BIÁG, BIDA3, BILÁY, KABUHÌ2, KINABUHÌ, LIFE
3:
ayos o gawi ng tao : BIÁG, BIDA3, BILÁY, KABUHÌ2, KINABUHÌ, LIFE
4:
kalagayan, anyo, o katayuan ng isang tao : BIÁG, BIDA3, BILÁY, KABUHÌ2, KINABUHÌ, LIFE
5:
kasaysayan ng isang tao, hayop, o bagay : BIÁG, BIDA3, BILÁY, KABUHÌ2, KINABUHÌ, LIFE — pnd bu·há·yin, bu·mú·hay, ma·bú·hay.

bu·hay·háy

png |Mus |[ Sub ]

bu·háy·hay

png |[ Sub ]
:
bahaging matulis ng kahoy na pambungkal.