bihasa


bi·ha·sà

png
:
tao na mahusay sa isang gawain : EKSPÉRTO, EXPERT Cf DALUBHASÀ

bi·há·sa

png |[ ST ]
1:
pagsasánay para sa isang bagay
2:
pagsasáma nang hindi kasal.

bi·há·sa

pnr
:
naging ugali ang isang ulit-ulit o lubhang ikinasisiyáng gawain, hal mamihasa sa pagkaing masarap : AKOSTUMBRÁ-DO, HIRÁTI1 Cf KABIHASNÁN — pnd bi·ha·sá· hin, ma·mi·há·sa.