binata


bi·na·tà

png
:
laláking may sapat na gulang at wala pang asawa : LÁYAW, SOLTÉRO1 Cf BAGUNTÁO, SENYORÍTO

bi·ná·ta

pnr |[ Seb ]
:
parang batà o kilos batà.

bi·ná·tak

png |Sin |[ ST ]
:
pinahabàng kuwintas na ginto.

bi·na·táng

png |[ Tau ]