layaw


la·yáw

png
1:
[Ilk] alak mula sa nipa
2:
taas o distansiya ng talon.

la·yáw

pnr
1:
lumaki sa layaw
2:
walang disiplina
3:
labis na mapaghanap ng layà at pribelehiyo
4:
[Seb War] lagalág.

lá·yaw

png
1:
[ST] paghahandog ng sarili, tumutukoy rin ito sa pagtulong para sa pangangailangan ng isang tao
2:
kalayàan mula sa kontrol ng magulang : LANGÁN
3:
labis na pagbibigay o pagluluwag : LANGÁN — pnd mag·pa·ka·lá·yaw, pa·la·yá·win
4:
Bot baging (Cardiospermum halicacabum ) na umaakyat at namumunga ng hugis batóng bukò.

láy-aw

png |[ Hil ]