birth


birth (bert)

png |[ Ing ]
:
kapanganakan ; panganganak1

birth control (bert kon·tról)

png |[ Ing ]
1:
pagpigil sa pagdadaláng-tao sa pamamagitan ng paggamit ng likás o hindi likás na paraan
2:
pagtatakda sa dami ng magiging anak.

birthmark (bért·mark)

png |Ana |[ Ing ]

birth stone (bert is·tówn)

png |[ Ing ]
:
batóng hiyas na iniuugnay sa bawat buwan ng taon.