bisita


bi·sí·ta

png |[ Esp visita ]
1:
pag·bi·sí·ta dálaw
2:
propesyonal na dalaw, halimbawa, dalaw ng doktor
3:
pag-akyat ng lígaw
6:
kapilya sa baryo — pnd bi·sí·ta·hin, bu·mi·sí·ta, mag·bi· sí·ta.

bi·si·ta·dór

png |[ Esp visitador ]
:
noong panahon ng Español, opisyal na may tungkuling mag-imbestiga.

bi·si·tas·yón

png |[ Esp visitacion ]
1:
dálaw1 o pagdalaw ; pagbisita : VISITATION
2:
pagdalaw sa simbahan o sa alagad ng simbahan : VISITATION
3:
pagdalaw sa isang pook upang magsagawâ ng opisyal na pagsisiyasat o inspeksiyon : VISITATION
4:
karaniwang nása malaking titik, pagbisita ni Birheng Maria sa kaniyang pinsang si Isabel : VISITATION
5:
pista tuwing ika-2 Hulyo bílang pagdiriwang ng gayong pagbisita : VISITATION
6:
kapahamakan o biyayang itinuturing na mula sa Diyos : VISITATION
7:
paglitaw o págdatíng ng isang sobrenatural na impluwensiya o espiritu : VISITATION