panauhin


pa·na·ú·hin

png |[ pang+tao+hin ]
:
tao na gumugol ng panahon sa bahay ng iba o inanyayahan para sa isang pagtitipon : ABÁNTO, BISÍTA4, DÁLAW2, DINÁPIT, DÚAW2, GUEST, MANGANA, SANGAÍLI, SANGKAÍLI, VISITOR

pa·na·ú·hing-pan·da·ngál

png |[ pang +tao+hing-pang+dangal ]
:
pinaka-tampok na panauhin sa isang pagdiri-wang : GUEST OF HONOR

pa·na·ú·hing-ta·ga·pag·sa·li·tâ

png |[ pang+tao+hing-tagapag+salita ]
:
tampok na tagapagsalita sa isang pa-latuntunan o kumperensiya : GUEST SPEAKER