black


black (blak)

png pnr |[ Ing ]

blackboard (blák·bord)

png |[ Ing ]

black eye (blák ay)

png |Med |[ Ing ]
:
pangingitim ng balát sa paligid ng matá, karaniwang dahil sa bugbog.

black-faced coucal (blak-feyst kú· kal)

png |Zoo |[ Ing ]

black head (blák hed)

png |Med |[ Ing ]
:
maitim na duming mantsa sa balát, lalo na sa mukha.

black hole (blak howl)

png |Asn |[ Ing ]
:
bahagi o rehiyon sa kalawakan na may napakalakas na grabedad na kahit na ang liwanag ay hindi nakatatakas ; pinaniniwalaang ang pagguho ng isang bituin ang posibleng dahilan nitó.

blackjack (blák·dyak)

png |[ Ing ]
1:
bandila ng mga pirata
2:
uri ng laro sa baraha : BÉYNTE UNO, TWENTY ONE

blacklist (blák·list)

png |[ Ing ]
:
listáhan ng mga tao na pinaghihinalaan o may masamâng reputasyon.

black magic (blak má·dyik)

png |[ Ing ]

blackmail (blák·meyl)

png |[ Ing ]
1:
pamimilit sa tao na sumunod sa gusto sa pamamagitan ng pananakot
2:
panghuhuthot o paghingi ng bayad bílang kapalit sa hindi pagsisiwalat ng nakasisiràng impormasyon o lihim
3:
anumang kabayarang nakukuha sa naturang paraan.

black market (blák már·ket)

png |Ekn |[ Ing ]
1:
ilegal na pangangalakal
2:
pagbili o pagtitinda ng kalakal na dapat ay nása kontrol ng pamahala-an, kasáma na ang pagbili o pagtitinda ng dayuhang salapi.

black-naped monarch (blak-neypt mó·nark)

png |Zoo |[ Ing ]

blackout (blák awt)

png |[ Ing ]
1:
pansamantala o tuluyang pagkawala ng paningin, malay, o alaala
2:
pagkawala ng koryente o signal ng radyo Cf BROWNOUT

black pepper (blak pép·er)

png |Bot |[ Ing ]

Black Sea (blak si)

png |Heg |[ Ing ]
:
Dágat Itím.