itim


i·tím

png pnr
1:
pinakamadilim na kulay ; walang kulay, gaya ng uling : ANDEKÉT, BLACK, DÁGTUM, ITÓM, ITÚM, NANGÍSIT, NEGRO, TULÍNG — pnd i·ti· mán, mag-i·tím, pa·i·ti·mín
2:
tao na may ganitong kulay : ANDEKÉT, BLACK, DÁGTUM, ITÓM, ITÚM, NANGÍSIT, NEGRO, TULÍNG — pnr ma·i·tím.