bond


bond (band)

png |[ Ing ]
1:
bagay na nagbibigkis, nagdidikit, o nagpapanatiling magkasáma
2:
bagay na pumipigil sa laya ng katawan
3:
puwersang nag-uugnay
4:
Pol kasunduang may bisà
5:
Kem ang nagdidikit sa dalawang atom sa chemical compound
6:

bón·dis

pnr |[ War ]