piyansa


pi·yán·sa

png |Bat |[ Esp fianza ]
1:
ari-arian na nagsisilbing garantiya na babalik sa awtoridad alinsunod sa itinakdang panahon ang isang tao na pinakawalan : BAIL, BOND6
2:
pagbi-bigay ng karapatan na pansamanta-lang lumaya ang bilanggo batay sa garantiya na dadalo siya sa korte kung kinakailangan hábang may paglilitis — pnd i·pam·pi·yán·sa, mag·pi·yán·sa, pi·yán·sa·hán
3:
BAIL, BOND6

pi·yan·sá·dor

png |[ Esp fianzador ]
:
tao na nagbibigay ng piyansa : GARAN-TOR2