brand


brand

pnd |[ Ing ]
1:
lagyan ng marka o tatak ang hayop, o batay sa lumang kaugalian, ang kriminal o alipin sa pamamagitan ng héro
2:
ilarawan ang isang tao o bagay bílang masamâ o kahiya-hiya
3:
bigyan ng brandname.

brand

png |[ Ing ]
1:
uri ng produkto na gawâ ng isang kompanya at may tiyak na pangalan
3:
marka o tatak na likha ng hero sa balát ng mga báka, kabayo, at iba pang hayop o batay sa lumang kaugalian, sa mga kriminal o alipin
5:
ugali o katangian na nagdudulot ng kahihiyan o kasiraang-puri.

brán·di

png |[ Ing brandy ]
:
alak mula sa dinalisay na katas ng ubas : BRANDY, EAU DE VIE

branding iron (brán·ding á·yorn)

png |[ Ing ]

brandname (bránd·neym)

png |[ Ing ]
1:
Kom pangalan na ibinigay sa produkto o isang pangkat ng mga produkto, lalo na ang isang trademark
2:
pamilyar at kilaláng pangalan.

brand new (brand nyu)

pnr |[ Ing ]
:
bágong-bágo ; bagong modelo at kalalabas pa lámang sa pagawaan, gaya ng bagong awto o anumang kasangkapan.

brandy (brán·di)

png |[ Ing ]