hero


hero (hí·ro)

png |[ Ing ]
2:
magiting na mandirigma
3:
bida sa tula, kuwento, dula, pelikula, at iba pa.

hé·ro

png |[ Esp hierro ]
1:
kasangkapang metal na ipinaiinit at ginagamit sa paglalagay ng marka at tatak sa mga báka, kabayo, at iba pang hayop o sa lumang kaugalian, sa mga alipin o kriminal : BRANDING IRON
2:
tatak o marka sa mga báka, kabayo, at iba pang hayop bílang tanda ng pagmamay-ari sa mga ito : BRANDING IRON

he·ro·glí·pi·kó

png |[ Esp jeroglífico ]
1:
sinaunang paraan ng pagsulat sa Egypt na gumagamit ng mga karakter na larawan : HIEROGLYPHICS
2:
anumang katulad nitó ang bisà : HIEROGLYPHICS

heroin (hé·ro·wín)

png |Med |[ Ing ]
:
droga na panlunas sa sakít ng katawan ngunit nakasusugapa.

heron (hí·ron)

png |Zoo |[ Ing ]

he·rón

png |Zoo |[ Esp geron ]