bubong


bu·bóng

png
1:
Ana [ST] talukap ng mata var bobóng
2:
Ark [Bik Ilk Pan Tag War] pinakaitaas na bahagi ng bahay o anumang estruktura na sumasaklob sa kabuuan nitó : ATO1, ATÓP, ATÚP, BUBUNGÁN1, LIPÁPA, ROOF1
3:
anumang may gamit na tulad ng bubóng ng bahay hal bubóng ng paa.