ato


a·tó

pnb |[ Hil ]

a·tò

pnh |[ Seb ]

a·tô

png
1:
karaniwang tawag sa batàng laláki : TOTÒ, TÓTOY
2:
[Bon Igo] pangunahing bahay ng kalalakihan.

á·to

png
1:
Ark [Iba] bubóng2
2:
[ST] subok o pagsúbok Cf ÁTO-ÁTO
3:
4:
[War] lában
5:
[Bik] pútik.

á·to-á·to

pnd |á·to-a·tó·hin, i·á·to-á·to, mag-á·to-á·to |[ ST ]
:
tantiyahin o subukin ang isang bagay : BAKÍ-BAKÍ

a·tód

png |[ War ]

á·tol

png |[ ST ]
:
pakinabang, ngunit karaniwang ginagamit sa anyong negatibo, hal “walang atol-atol ang gawain mo, walang pakinabang sa gawain mo”.

á·tol

pnd |a·tú·lan, i·á·tol, mag-á·tol |[ ST ]

a·tó·le

png |[ Ilk ]

á·to·lé

png |[ Esp ]
:
pandikit na gawâ sa arina : KÓLA5 Cf PAGKÍT

atoll (á·tol)

png |Heo |[ Ing ]
:
hugis singsing na tangrib sa paligid ng danaw.

á·tom

png |Kem |[ Ing Gri ]
:
pinakamaliit na bahagi ng isang elementong makapag-iisa nang hindi nawawala ang mga katangiang kemikal nitó : ATÓMO

a·tóm-a·tóm

png |[ Bik ]
:
pag-uukol lámang ng pansin sa sariling ginagawâ ; hindi pakikialam sa iba.

a·to·mék

pnr |[ Pan ]

atomic bomb (á·to·mik bóm)

png |Pis |[ Ing ]
:
bómba atómiká.

atomic number (a·tó·mik nám·ber)

png |Kem |[ Ing ]
:
bílang ng mga positibong karga o proton sa nukleo ng atom ng isang elemento, samakatwid, bílang ng mga elektron na karaniwang nakapaligid sa nukleo.

a·tó·mik

pnr |[ Ing atomic ]

a·tó·mi·kó

pnr |[ Esp atómico ]
1:
may kinaláman sa o gumagamit ng enerhiyang atomiko, a·tó·mi·ká kung pambabae : ATÓMIK
2:
hinggil sa atomo : ATÓMIK
3:
napakaliit ; maliit na maliit : ATÓMIK
4:
Pil hindi maaaring analisahin : ATÓMIK

a·to·mi·sa·dór

png |[ Esp atomizador ]
:
instrumento o kasangkapang ginagamit upang maiwisik nang pinong-pino ang likido : ATOMIZER

atomism (á·to·mí·sem)

png |Heo Pil Sik |[ Ing ]

a·to·mís·mo

png |[ Esp atomo+ismo ]
1:
Pil teorya na binubuo ng napakaliit at indibidwal na bahagi ang lahat ng bagay : ATOMISM
2:
Sik teorya na binubuo ng mga saligang yunit ang kalagayan ng isip : ATOMISM
3:
Heo doktrinang nagpapaliwa-nag ng pormasyon ng mundo dahil sa pagkakatipon ng atomo : ATOMISM

atomizer (á·to·máy·zer)

png |[ Ing ]

a·tó·mo

png |Kem |[ Esp ]

á·ton

pnh |[ Akl Hil War ]

a·tó·nal

pnr |Mus |[ Esp Ing ]
:
hindi isinulat o nasusulat sa alinmang key o mode.

á·tong

png
1:
[Ilk] gátong
2:
[Bik] ánod2
3:
sa huweteng, isang uri ng laban na may daya.

á·tong

pnr |[ Bik ]
:
nawawala sa sarili.

a·tó·ni·kó

pnr |[ Esp atónico ]
1:
walang diin o asento
2:
Med malambot ang lamán.

a·tóp

png |Ark |[ Akl Hil Seb Tau War ]

á·top

pnr |[ ST ]
:
abalá sa isang bagay.

á·top

pnd |a·tú·pin, mag-á·top |[ ST ]
:
ubusin ang isang bagay.

-ator (éy·tor)

pnl |[ Ing ]
:
-adór, hal radiator, aviator.

a·tór

png |[ Bon ]
1:
silid tulugán ukol sa mga laláki
2:
organisasyong sosyo-politiko ng kalalakihan
3:
pulong ng mga mag-anak para sa kapakanan ng pamayanan.

a·tór·ni

png |[ Ing attorney ]