bubot


bu·bót

pnr |Bot
:
hindi hinog, karaniwan sa bungangkahoy gaya ng bubót na bayabas, at bubót na sinigwelas : HILÁW2, LABÁGHOY, LÍNGHOD, MAILÁW, NAGANÁS, PUTÓT3, SABÓNG

bú·bot

png
1:
2:
dalawa o higit pa na nagmula sa isang punò o lahi
3:
Ana [Seb War] puwít1–2

bú·bot

pnd |bú·bu·tin, i·bú·bot, mag·bú·bot |[ ST ]
1:
gayahin ang pinong pananalita at kakaibang ginagawâ