bukling


buk·líng

png
1:
Zoo [ST] bulíg
2:
Med [ST] maliliit na bukol katulad ng butlig
3:
[ST] paghihiwalay sa naiayos na
4:
[Pan] lipák.