bulad


bu·lád

png |[ Seb War ]

bu·lád

pnr |[ Hil Seb War ]

bú·lad

png |[ Kap ]

bu·lá·da

png |[ Esp bolada ]
1:
sa sugal, malîng pagpustá
2:
Isp sa bilyar, ang hindi pagtamà o malîng pagtamà sa bóla
3:
sa mga ibon, ang pasibad na lipad.

bu·lá·das

png |[ Esp bolada+s ]

bú·lad·bu·kád

png |[ Bik búlad+ búkad ]

bu·la·dé·ro

png |Ntk |[ Esp bolada+ ero ]
:
pampalutang ng sasakyang pantubig.

bu·la·dór

png |[ Esp volador ]
:
varyant ng boladór.