imik


i·mík

png
1:
[Kap Tag] pagsasalita bílang pagputol sa katahimikan o pananahimik : ARIMEKMÉK2, BÚLAD, KIBÔ2, TULINGÁW
3:
pagsasalita nang mahinahon na sapat lang upang marinig — pnd u·mi·mík, i·i·mík.