bulol


bul-ól

png |[ Igo ]
:
varyant ng bul-úl.

bu·lól

pnr |Med
:
may depekto ang pagsasalita ; hindi makapagsalita nang tuwid at tuloy-tuloy : BÁLID, GARÍL, KARÍL Cf ALIM-ÍM, UTÁL

bu·lo·lóng

png |Zoo |[ ST ]
:
talukab ng alimango o alimasag.